Home

Lista furnizorilor de medicamente aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ si C.M.D.T.A. Ploiesti in anul 2016

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIESTI din structura Ministerului Afacerilor Interne cu sediul in PLOIESTI, str. Ghimpati nr.1-3 aflat in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. incheie contracte de prestari servicii medicale cu personal cu studii superioare in urmatoarele specialitati :
1. REUMATOLOGIE
2. CARDIOLOGIE
3. NEUROLOGIE
4. BOLI DE NUTRITIE

Pentru relatii suplimentare : telefon 0244.576.790 (Dna. Zamfira Florentina) sau 0244.575.680 int. 28506