Compartiment logistica achizitii

Compartimentul Logistica si Achizitii Publice are urmatoarele atributii :
– elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul C.M.D.T.A. Ploiesti;
– elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
– indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de Urgenta nr. 34 / 2006;
– aplica si finalizeaza procedurile atribuite
– asigura conditii corespunzatoare de lucru in toate cabinetele medicale si laboratoarele din C.M.D.T.A. Ploiesti;
– asigura dotarea, intretinerea si folosirea eficienta a aparaturii medicale precum si a celorlalte mijloace tehnice;
– asigurarea personalului cu hrana, echipament si materiale pentru toate activitatile desfasurate in centrul medical.

Situatie Achizitii derulate 2016

Centralizator achizitii si investitii ianuarie 2016
Centralizator achizitii si investitii februarie 2016
Centralizator achizitii si investitii martie 2016
Centralizator achizitii si investitii aprilie 2016
Centralizator achizitii si investitii mai 2016

Situatie Achizitii derulate 2015

Centralizator achizitii investitii ianuarie 2015
Centralizator achizitii investitii februarie 2015
Centralizator achizitii investitii martie 2015
Centralizator achizitii investitii aprilie 2015
Centralizator achizitii investitii mai 2015
Centralizator achizitii investitii iunie 2015
Centralizator achizitii investitii iulie 2015
Centralizator achizitii investitii august 2015
Centralizator achizitii investitii septembrie 2015
Centralizator achizitii investitii octombrie 2015
Centralizator achizitii investitii noiembrie 2015
Centralizator achizitii si investitii decembrie 2015